ŠPORT  pre  všestranných RACKETLON.info ŠPORT  pre  všestranných
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE - TRIČKO olympijský RACKETLON 2015
garantované PRE PRIHLÁSENÝCH do 27. decembra
vo vybranej veľkosti s menom
generálny  PARTNER
RACKETLON.info

K O N T A K T Y  :

Kontaktná osoba :
Rafael ŠIMO-SVRČEK
Adresa :
A team
Komárňanská cesta 3
940 64  Nové Zámky
Mobil :
0950/ 7000 88
0903/ 65 30 64
0940/ 88 30 69
0917/ 29 15 85
E - mail :
RACKETLON@RACKETLON.info

F O T O
"olympijsk˝  RACKETLON  M-SR  2013"

olymp.RACKETLON - M-SR
traja najlepöÌ muûi
olymp.RACKETLON - M-SR
tri najlepöie ûeny


F O T O
"olympijsk˝  RACKETLON  M-SR  2012"

olymp.RACKETLON - M-SR
traja najlepöÌ muûi
olymp.RACKETLON - M-SR
tri najlepöie ûeny
olymp.RACKETLON - M-SR U21
tri najlepöie U21-tky


F O T O
"novoz·mock˝  olympijsk˝  RACKETLON  1. 7.  2012"

novoz·m.olymp.RACKETLON - 1.7. 2012
traja najlepöÌ muûi
novoz·m.olymp.RACKETLON - 1.7. 2012
tri najlepöie ûeny


F O T O
"olympijsk˝  RACKETLON  M-SR  2011"

olymp.RACKETLON - M-SR
traja najlepöÌ muûi
olymp.RACKETLON - M-SR
tri najlepöie ûeny
olymp.RACKETLON - M-SR U21
Erika KELLEOV¡ - MAJSTERKA SLOVENSKA


S T A R ä I E     F O T O
sa moment·lne nach·dza  na webe  RACKETLON.NZA.sk


STOLNÝ TENIS
BADMINTON
TENIS
olympijské raketové športy (www.olympic.org)
olympijské  raketové  športy
mesto NOVÉ ZÁMKY (www.novezamky.sk)
CASTRUM NOVUM (týždenník mesta Nové Zámyk)
TELEVÍZIA NOVÉ ZÁMKY (www.nztv.eu)
MY NOVINY: NITRIANSKE NOVINY (www.mynoviny.sk)
mesto NITRA (www.nitra.sk)
enis, badminton, st.tenis, kolky - šport.relax.komplex na Chrenovej v Nitre (Ďumbierska 2)
region PRESS (regionpress.sk)
CETV: Viac než regionálna televízia (www.cetv.sk)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  RACKETLON.info  2011-2018
WEB prevádzka + WEB design: rašo (raso@NZA.sk)