ŠPORT  pre  všestranných RACKETLON.info ŠPORT  pre  všestranných
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE - TRIČKO olympijský RACKETLON 2015
garantované PRE PRIHLÁSENÝCH do 27. decembra
vo vybranej veľkosti s menom
generálny  PARTNER
RACKETLON.info

K O N T A K T Y  :

Kontaktná osoba :
Rafael ŠIMO-SVRČEK
Adresa :
A team
Komárňanská cesta 3
940 64  Nové Zámky
Mobil :
0950/ 7000 88
0903/ 65 30 64
0940/ 88 30 69
0917/ 29 15 85
E - mail :
RACKETLON@RACKETLON.info

PRIHLASOVANIE :   od utorka 30.4.(od 18:00)  do soboty 25. 5. (do 8:30) 2019
prihlásenie je nezáväzné a nepovinné, jeho funkcia je len orientačná
a slúži pre organizátorov a účastníkov akcie, aby o sebe navzájom vedeli
PRIHLÁSIŤ SA    je možné  aj priamo pri prezentácii v sobotu 25. 5. (8:30-9:00)
( a teda prísť môžete bez toho, aby ste sa vopred prihlásili )

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   7   OSôB   K   20. 5. 2019

( SOBOTA  25. 5.  2019  =  Bánovský olymp. racketlon )

L E T Á K   -   P R O P O Z Í C I E
"Bánovský  olympijský  racketlon  2019  =  6. ročník"

R E B R Í Č K Y
"aktuálne  SLOVENSKÉ   REBRÍČKY  v   olympijskom  RACKETLONE"
( k 2. máju 2019 )

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   13   OSôB   K   14. 9. 2018

(16. 9.  2018  =  novozám. olymp. RACKETLON)

P L A G Á T
"novozámocký  letný  olympijský  RACKETLON  2018"

R E B R Í Č K Y
"aktuálne  SLOVENSKÉ   REBRÍČKY  v   olympijskom  RACKETLONE"
( k 3. septembru 2018 )

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   5   OSôB   K   26. 4. 2017

( NEDEĽA  30. 4.  2017  =  OLYMPIJSKÝ  RACKETLON )

P L A G Á T
"Slovenský  pohár  OLYMPIJSKÝ  RACKETLON  Slovakia  Open   30. 4.  2017"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   9   OSôB   K   31. 1. 2017

( NEDEĽA  5. 2.  2017  =  RACKETLON  Slovakia  Open )

P L A G Á T
"Otvorené  M-SR  2017  RACKETLON  Slovakia  Open  5. 2.  2017"

R E B R Í Č K Y
"aktuálne  SLOVENSKÉ   REBRÍČKY  v   olympijskom  RACKETLONE"
( k 31. decembru 2016 )

P L A G Á T
"novozámocký  olympijský  RACKETLON  2016"

R E B R Í Č K Y
"aktuálne  SLOVENSKÉ   REBRÍČKY  v   olympijskom  RACKETLONE"
( k 15. augustu 2016 )

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   30   OSôB   K   28. 12. 2015
+ BLIŽŠIE   INŠTRUKCIE

ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v pondelok 28. decembra 2015 o 22:00


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v nedeľu 27. decembra 2015 o 23:00


( NEDEĽA  3. JANUÁR  2016 =  M-SR  2015 )

P L A G Á T
"olympijský  RACKETLON  M-SR  2015"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH   8   OSôB   K   10. 10. 2015

(11. 10.  2015  =  novozám. olymp. RACKETLON)

P L A G Á T
"novozámocký  olympijský  RACKETLON  2015"

BLIŽŠIE   INŠTRUKCIE  +  ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH
7 párov  +  0 nespárovaných hráčok a hráčov


(NEDEĽA  16. AUGUST  2015 =  ESG cup)

P L A G Á T
"ESG  cup  2015  -  BANSKOBYSTRICKÝ  olympijský  RACKETLON"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  30 osôb
+ BLIŽŠIE   INŠTRUKCIE


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v pondelok 22. decembra 2014 o 23:00


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v utorok 23. decembra 2014 o 01:10


(NEDEĽA  28. DECEMBER  2014 =  M-SR)

P L A G Á T
"olympijský  RACKETLON  M-SR  2014"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (9 osôb)

(12. 10.  2014  =  novozám. olymp. RACKETLON)

P L A G Á T
"novozámocký  olympijský  RACKETLON  2014"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (27 osôb)

(NEDEĽA  29. DECEMBER  2013 =  M-SR)

P L A G Á T
"olympijský  RACKETLON  M-SR  2013"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (29 osôb)

(PIATOK  7. DECEMBER  2012 =  M-SR)

P L A G Á T
"olympijský  RACKETLON  M-SR  2012"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (11 osôb)

(2. SEPTEMBER  2012  =  novozám. olymp. RACKETLON)

P L A G Á T
"novozámocký  olympijský  RACKETLON  2. 9.  2012"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (14 osôb)

(1. JÚL  2012  =  novozám. olymp. RACKETLON)

P L A G Á T
"novozámocký  olympijský  RACKETLON  1. 7.  2012"

ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (46 osôb)

(4. DECEMBER  2011  =  M-SR)

P L A G Á T
"olympijský  RACKETLON  M-SR  2011"

S T A R Š I E     I N F O
sa momentálne nachádza  na webe  RACKETLON.NZA.sk

P R A V I D L Á

      RACKETLON je súťažou v 3 (olympijský RACKETLON), alebo 4 disciplínach:
      stolný tenis, badminton, squash (neolympijská disciplína) a tenis.
     
      Má jednoduché pravidlá. Celkovým víťazom je hráč, ktorý získa väčší
      počet víťazných bodov vo všetkých štyroch setoch.
      V racketlone sa hrajú nielen dámske a pánske dvojhry, ale aj štvorhry.
     
      Racketlon sa v princípe riadi medzinárodnými pravidlami pre jednotlivé
      športové odvetvia: stolný tenis, badminton, squash a tenis
      Nasledujúce pravidlá sú výnimky a dodatky špecifické pre racketlon.
     
      • BODOVANIE
      Hrajú sa 4 sety do 21 bodov bez strát, v každej disciplíne 1 set.
      Za stavu 20:20 set pokračuje dovtedy, kým jeden z hráčov nedosiahne
      dvojbodový rozdiel skóre. Podávajúci počíta stav (hráč, ktorý podáva,
      hlási zrozumiteľne priebežné skóre pred svojim servisom).
     
      • KONEČNÝ STAV
      Víťazom je hráč, ktorý získal viac víťazných bodov v súčte všetkých 4 setov
      (aj preto je možné prehrať 3 sety, no vyhrať celý zápas).
      Stretnutie môže byť ukončené za stavu, keď víťaz má už po 3.odohranom
      sete taký vysoký bodový náskok, že už nemôže byť dostihnutý.
     
      • Rozhodujúci bod
      V prípade vyrovnaného skóre po všetkých 4 odohraných setoch nasleduje
      jediný rozhodujúci bod v záverečnej disciplíne (v tenise).
      Žreb určí podávajúceho, ktorý má na servis jediný pokus.
     
      • Poradie setov
      Stolný tenis, badminton, squash, tenis. Od menšej rakety po najväčšiu.
      (ak to umožňuje hrací systém a hracie priestory)
     
      • Podanie a strany kurtu
      Na začiatku každého setu si hráči žrebujú, kto bude podávať prvý.
      Víťaz žrebu si vyberá servis, príjem, alebo stranu, na ktorej začne hrať.
      Po dosiahnutí 11 víťazných bodov jedného z hráčov nasleduje výmena
      strán s prestávkou 30 sekúnd. Podanie sa strieda po každých dvoch bodoch
      (platí to pre všetky 4 disciplíny). Prvé podanie sa vždy začína z pravej
      strany do ľavej, druhé je vždy z ľavej strany do pravej (uvedené platí
      iba pre badminton, squash a tenis). Za stavu 20:20 sa podanie strieda
      po 1 bode až do získania dvojbodového rozdielu skóre jedného z hráčov.
      Hráč A začína z pravej strany do ľavej, potom hráč B podáva tiež z pravej
      strany do ľavej, ďalej hráč A podáva zľava doprava atď.
     
      • Časové intervaly
      Hráč má nárok na 30 sekundovú prestávku počas setu potom, ak bodový
      zisk jedného z hráčov je 11 a keď zároveň dochádza k výmene strán.
      Toto pravidlo platí i pri squashi, kde sa strany nemenia.
      Prestávka medzi setmi je maximálne 5 minút, resp. ďalší set musí začať
      do 5 minút po ukončení setu predchádzajúceho
      (2,5 + 2,5 minúty = premiestnenie na ďalšiu disciplínu + rozcvičenie).
      Hra musí byť súvislá. Hráč môže požiadať rozhodcu alebo súpera
      (keď rozhodca nie je prítomný) o rýchle osvieženie či osušenie.
      Keď to rozhodca alebo súper nedovolí, hráč nesmie opustiť ihrisko.
      O povolenie rozhodcu alebo súpera musí hráč žiadať i v prípade potreby
      rýchlej úpravy kurtu (vysušenie vlhkosti a pod.)
     
     
      • ŠPECIFIKÁ ŠTVORHRY
      1. Všetci hráči oboch párov musia byť počas hry v hracom sektore
      okrem squashu, v ktorom hrá iba jeden z páru.
      2. Pred každým setom sa žrebuje o podanie. Pár, ktorý vyhrá žreb,
      určí ktorý z hráčov začne podávať (servovať) a pár, ktorý prijíma servis,
      určí hráča na príjem.
      3. Poradie hráčov na podaní v badmintone a tenise sa riadi nasledovne:
      pár AB proti páru CD, podanie sa strieda v poradí A, C, B a D a potom zasa
      A, C, B a D. atď. Výnimkou je podanie v stolnom tenise, kde začína A.C.B.D,
      po výmene strán po dosiahnutí stavu 11 sa poradie podávania mení
      na A.D.B.C atď. Pravidlá squashu sa riadia podľa bodu 5.
      4. Počítanie v sete končí nasledovne: každý hráč z oboch párov má dve
      podania, ktoré sa dookola striedajú, víťazí dvojica, ktorá prvá dosiahne
      21 bodov. Ak je skóre 20:20, mení sa podanie po jednom a víťazí tá dvojica,
      ktorá prvá dosiahne dvojbodový rozdiel.
      5. Squash sa hrá singlovým spôsobom do 21 bodov, ale v dvoch častiach.
      Po dosiahnutí začínajúcou dvojicou stavu 11 dohráva set do konečného
      stavu druhá dvojica.
      a) set začínajú lepší hráči, resp. hráči s vyšším postavením v rebríčku;
      b) ak jeden z dvojice nie je zaradený v rebríčku, bude automaticky hrať
      s hráčom číslo 2, t.j. hráčom slabším, a druhý v poradí;
      c) v prípade, že ani jeden z hráčov nemá zaradenie v rebríčku, potom si
      dvojice určia horšieho a lepšieho hráča a toto určenie platí počas celého
      turnaja;
      d) v mixe začínajú set ženy, za stavu 11 ich striedajú muži.
      6. Ak po štyroch odohraných disciplínach majú dvojice rovnaké skóre,
      set v tenise sa predlžuje o jednu loptičku (na podanie je iba jeden pokus!).
      Víťaz tejto loptičky je víťazom celého stretnutia.
      Voľbu podania alebo príjmu rozhodujúcej loptičky určí žreb.
     
      (zdroj: www.sra.sk)


STOLNÝ TENIS
BADMINTON
TENIS
olympijské raketové športy (www.olympic.org)
olympijské  raketové  športy
mesto NOVÉ ZÁMKY (www.novezamky.sk)
CASTRUM NOVUM (týždenník mesta Nové Zámyk)
TELEVÍZIA NOVÉ ZÁMKY (www.nztv.eu)
MY NOVINY: NITRIANSKE NOVINY (www.mynoviny.sk)
mesto NITRA (www.nitra.sk)
enis, badminton, st.tenis, kolky - šport.relax.komplex na Chrenovej v Nitre (Ďumbierska 2)
region PRESS (regionpress.sk)
CETV: Viac než regionálna televízia (www.cetv.sk)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  RACKETLON.info  2011-2019
WEB prevádzka + WEB design: rašo (raso@NZA.sk)