ŠPORT  pre  všestranných RACKETLON.info ŠPORT  pre  všestranných
NEPREHLIADNITE
NEPREHLIADNITE - TRIČKO olympijský RACKETLON 2015
garantované PRE PRIHLÁSENÝCH do 27. decembra
vo vybranej veľkosti s menom
generálny  PARTNER
RACKETLON.info

K O N T A K T Y  :

Kontaktná osoba :
Rafael ŠIMO-SVRČEK
Adresa :
A team
Komárňanská cesta 3
940 64  Nové Zámky
Mobil :
0950/ 7000 88
0903/ 65 30 64
0940/ 88 30 69
0917/ 29 15 85
E - mail :
RACKETLON@RACKETLON.info

ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  7  OSôB   K   20. 5. 2019
(25. 5.  2019  =  Bánovský  olympijský  racketlon)PRIHLASOVANIE :   od utorka 30. 4. 2019  do soboty 25. 5. (do 8:30) 2019
PRIHLASOVANIE   je ale možné  aj priamo pri prezentácii v sobotu 25. 5.
prihlásenie do soboty 25. 5. je len pre orientáciu,  aby sme o sebe vedeli

( a teda prísť môžete bez toho,  aby ste sa vopred prihlásili )

 • H R Á Č I  v poradí podľa slov.rebríčka  (7) :
  04. ŠIMO-SVRČEK  Rafael  (A team, Nové Zámky)
  05. MAGUŠÍN  Richard  (Nitra)
  06. BORGULA  Juraj  (A team, Nové Zámky, Bratislava)
  17. PAULENKA  Radoslav  (A team, Nové Zámky, Levice)
  18. HEGEDŰS  Adam st.  (Nové Zámky)
  19. HODRUŠSKÝ  Branislav  (Bánov)
  30. PÁLINKÁS  Pavol  (Palárikovo)

 • H R Á Č I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (0) :
  01. ....................  (klub, mesto, 2019-05-00 00:00)
  02. ....................  (klub, mesto, 2019-05-00 00:00)
  03. ....................  (klub, mesto, 2019-05-00 00:00)
  04. ....................  (klub, mesto, 2019-05-00 00:00)
  05. ....................  (klub, mesto, 2019-05-00 00:00)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  13  OSôB   K   14. 9. 2018
(16. 9.  2018  =  novozám. olymp.  RACKETLON)PRIHLASOVANIE :   od soboty 1. 9. 2018  do soboty 15. 9. (do 10:00) 2018
PRIHLASOVANIE   je ale možné  aj priamo pri prezentácii v nedeľu 16. 9.,
prihlásenie do soboty 15. 9. je len pre orientáciu,  aby sme o sebe vedeli

( a teda prísť môžete bez toho,  aby ste sa vopred prihlásili )

 • H R Á Č I  v poradí podľa slov.rebríčka  (6) :
  02. KLEMAN  Miroslav  (Nové Zámky, Palárikovo)
  05. MAGUŠÍN  Richard  (Nitra)
  07. ŠIMO-SVRČEK  Rafael  (A team, Nové Zámky)
  12. BORGULA  Juraj  (A team, Nové Zámky, Bratislava)
  13. HLAVAČKA  Milan  (Šurany)
  13. HLAVAČKA  Milan  (Šurany)  odhlásený 11.9.2018
  24. PAULENKA  Radoslav  (A team, Nové Zámky, Levice)
  31. HEGEDŰS  Adam st.  (Nové Zámky)

 • H R Á Č I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (4) :
  01. MARCAN  Otto  (- - -, 2018-09-02 15:04)
  02. PORUBČAN  Miroslav  (Dolná Dubová, 2018-09-02 15:16))
  03. ANTALÍK  Jozef  (Nové Zámky, 2018-09-06 17:30)
  03. ANTALÍK  Jozef  Nové Zámky)  odhlásený 11.9.2018
  04. PÁLINKÁS  Pavol  (Palárikovo, 2018-09-11 21:30)
  05. BALEGA  Martin  (Levice, 2018-09-12 12:40)

 • H R Á Č K Y  v poradí podľa slov.rebríčka  (2) :
  04. HOLDERIKOVÁ  Rebecca  (Komárno)
  11. KELLEOVÁ  Erika  (Nové Zámky)

 • H R Á Č K Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (1) :
  01. KORPÁŠOVÁ  Lea  (A team, Nové Zámky, Velké Lovce, 2018-09-14 18:00)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  5  OSôB   K   26. 4. 2017
(30. 4.  2017  =  OLYMPIJSKÝ  RACKETLON)PRIHLASOVANIE :   od soboty 22. 4. 2017  do stredy 26. 4. (do 20:00) 2017
PRIHLASOVANIE   je ale možné  aj priamo pri prezentácii v nedeľu 30. 4.,
prihlásenie do stredy 26. 4. je len pre orientáciu,  aby sme o sebe vedeli

( a teda prísť môžete bez toho,  aby ste sa vopred prihlásili )

 • H R Á Č I  v poradí podľa slov.rebríčka  (4) :
  03. KLEMAN  Miroslav  (Nové Zámky)
  06. KAKULA  Adam  (Tovarníky)
  07. ŠIMO-SVRČEK  Rafael  (A team, Nové Zámky)
  39. HODRUŠSKÝ  Branislav  (Bánov)

 • H R Á Č I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (1) :
  01. ŠIMUNEK  Marek  (Galanta, 2017-04-26 13:09)
  02. ....................  (klub, mesto, 2017-04-00 00:00)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  9  OSôB   K   31. 1. 2017
(5. 2.  2017  =  RACKETLON  Slovakia  Open)


PRIHLASOVANIE :   od soboty 28. 1. 2017  do piatka 3. 2. (do 24:00) 2017
DOHLASOVANIE    je možné  aj priamo pri prezentácii v nedeľu 5. 2.,
usporiadateľ sa tak rozhodol vzhľadom na počet prihlásených do piatka 3. 2.

( a teda prísť môžete bez toho, aby ste sa vopred prihlásili )

 • H R Á Č I  v poradí podľa svetového rebríčka  (2) :
  00. KAKULA  Adam  (Tovarníky)
  00. ŠVEC  Juraj  (Trenčín)

 • H R Á Č I  v poradí podľa slov.rebríčka v olymp.RACKETLONE  (7) :
  01. ŠEREDA  Peter  (Bratislava)
  07. ŠIMO-SVRČEK  Rafael  (A team Nové Zámky)
  16. BORGULA  Juraj  (A team Nové Zámky)
  37. PAULENKA  Radoslav  (A team Nové Zámky)
  00. KRIŠTOF  Tomáš  (Levice)
  00. BALEGA  Martin  (Levice)
  00. KUBALA  Michal  (Levice)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  17  OSôB   K   2.9. 2016
(4. 9.  2016  =  novozám. olymp. RACKETLON)

ZAČIATOK  nepovinného  PRIHLASOVANIA = sobota 20. 8. 2016 o 12:00
KONIEC  nepovinného  PRIHLASOVANIA = sobota 3. 9. 2016 o 12:00

D O H L A S O V A N I E    bude možné  aj priamo pri prezentácii
(nedeľa 4. 9. 2016  11:00-11:30 MUŽI  a  11:00-12:30 ŽENY)


 • M U Ž I  v poradí podľa slov.rebríčka  (8) :
  03. KLEMAN  Miroslav  (Nové Zámky)
  05. MAGUŠÍN  Richard  (Nitra)
  06. KAKULA  Adam  (Tovarníky)
  07. ŠIMO-SVRČEK  Rafael  (A team, Nové Zámky)
  08. SLOVÁČIK  Andrej  (Krupina)
  16. BORGULA  Juraj  (A team, Nové Zámky)
  21. AMBROZ  Martin  (Zvolen)
  22. HLAVAČKA  Milan  (Šurany)
  22. HLAVAČKA  Milan  (Šurany)  odhlásený 30.8.2016
  22. HLAVAČKA  Milan  (Šurany)  ZNOVU PRIHLÁSENÝ 31.8.2016
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (6) :
  01. PAULENKA  Radoslav  (A team, Nové Zámky, 2016-08-25 03:51)
  02. HODRUŠSKÝ  Branislav  (Bánov, 2016-08-28 15:11)
  03. RIDRICH  René  (Nitra, 2016-08-29 00:38)
  03. RIDRICH  René  (Nitra, 2016-08-29 00:38)  odhlásený 2.9.2016
  04. RAMSIK  Radovan  (Krupina, 2016-08-30 21:17)
  05. HALUZ  Lukáš  (Krupina, 2016-08-31 20:21)
  06. NÁTER  Ján  (Banská Bystrica, 2016-09-01 07:21)
  07. KOBOLKA  Juraj  (Nové Zámky, 2016-09-02 23:54)
  08. ....................  (klub, mesto, 2016-00-00 00:00)

 • Ž E N Y  v poradí podľa slov.rebríčka  (3) :
  04. HOLDERIKOVÁ  Rebecca  (A team, Nové Zámky)
  05. MAKAIOVÁ  Timea  (A team, Nové Zámky)
  10. SYČ-KRIVÁŇOVÁ  Lucia  (Banská Bystrica)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (..) :
  01. ....................  (klub, mesto, 2016-00-00 00:00)


ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  31 osôb  :
(NEDEĽA  3. JANUÁR  2016 =  M-SR  2015)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = nedeľa 20. 12. 2015 o 12:00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = nedeľa 27. 12. 2015 o 22:00
štartovať môže 16 mužov a 8 žien  v hlavnej súťaži,
a preto sa  NEBUDE  hrať kvalifikácia o postup do hlavnej súťaže,
LEBO bolo prihlásených menej ako 16 mužov a 8 žien

ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v piatok 1. januára 2016 o 15:00


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v pondelok 28. decembra 2015 o 22:00


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v nedeľu 27. decembra 2015 o 23:00


Začiatok HLAVNEJ súťaže mužov je o 10:00  a  žien až o 12:30
Keďže BOL menší počet prihlásených ako 16 v mužoch a ako 8 v ženách,
mohol sa ešte ktokoľvek dohlásiť e-mailom do počtu 16 a 8 do 2.1. do 22.00,
(teda v čase od 27.12. od 22:00 do 2.1. do 22:00),
alebo môže ktokoľvek len tak prísť (na slepo) bez prihlásenia - dohlásenia sa

Momentálne sa ale môžu dohlásiť už LEN 3 ženy,
keďže bolo do 27.12. do 22:00 prihlásených 15 mužov a 6 žien,
ale 28.12. o 09:50:28 sa dohlásil 1. muž (TAKÁČ Pavol),
28.12. o 15:53:47 sa dohlásil 2. muž (ŠEREDA Peter),
ktorý nahradil 31.12. 1. odhláseného muža (HEGEDŰS Adam st.),
31.12. sa odhlásila 1 žena (REICHELOVÁ Andrea),
31.12. sa odhlásil 1 hráč kategórie U21 (HEGEDŰS Adam ml.),
samozrejme ešte sú možné odhlášky a môže sa to preto meniť,
bude to tu priebežne zverejňované - treba to tu sledovať


Ďalší dohlásení a neprihlásení nad tento počet sú náhradníkmi neodprezentovaných
(teda štart v súťaži už nemajú zaručený - budú čakateľmi na výsledok prezentácie)
Pri dohlasovaných al.neprihlásených osobách sa pre ich poradie berie do úvahy
výhradne PRESNÝ čas dohlásenia sa al.prezentácie u neprihlásených

Náhradníkom č. 1 je SLOVÁČIK Andrej dohlásený 31.12. o 18:43:13

V kateg. U21 chlapci, U21 dievčatá a U50+ sa museli prihlásiť aspoň 3 osoby
(a to výhradne v čase do 27.12. do 22:00, INAK sa daná kategória rušila,

a teda hrať sa bude LEN kateg. U21 chlapci = 4 prihl. a U50+ muži = 3 prihl.,
v kateg. U50+ muži sa môže dohlásiť ešte 1 muž do celkového počtu 4)

  HLAVNÁ  kategória  :

 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (14) :
  01. ŠEREDA Peter (---, L = PEPO)
  02. GALAJDA Jozef (BFA Poprad, XL = JA)
  03. TAKÁČ Pavol (Poprad, L = Palo)
  04. KAKULA Adam (Tovarníky, XL = KAKULA)
  05. MAGUŠÍN Richard (Nitra, XL = - - -)
  06. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo)
  10. GOMOLA Miroslav (AC UNIZA Žilina, XL = GOMOLA MIROSLAV)
  13. BORGULA Juraj (A team, Nové Zámky, L = - - -)
  15. KLEMAN Miroslav (Nové Zámky, XL = Miroslav KLEMAN)
  19. MILEC Ondrej (UNIZA Žilina, XL = Milec)
  20. SÝKORA Viliam (Žilina, M = - - -)
  23. MIKLOŠ Jozef (ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, XL = - - -)
  31. BARČIAK Ladislav (A team, Nové Zámky, XL = LACO)
  50. HEGEDŰS Adam st. (Nové Zámky, XL = Adam HEGEDŰS)
  50. HEGEDŰS Adam st.  odhlásený 31.12.
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (3) :
  01. ONDOŠ Peter (Svidník, 21 Dec 2015 11:56:56, L = ONDOŠ)
  02. OSTRIHOŇ Andrej (Zvolen, 26 Dec 2015 00:04:45, L = Andy)
  03. NOVODOMEC Martin (EFFORT Club ZVOLEN, 27 Dec 2015 16:48:02, L = MAŤO)
 • M U Ž I  náhradníci - v poradí dohlásenia sa  (3) :
  01. TAKÁČ Pavol (Poprad, 28 Dec 2015 09:50:28, L = Palo)
  02. ŠEREDA Peter (---, 28 Dec 2015 15:53:47, L = PEPO)
  03. SLOVÁČIK Andrej (Krupina, 31 Dec 2015 18:43:13, L = - - -)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (4) :
  01. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Barbora (Banská Bystrica, S = Barborka)
  02. TAKÁČOVÁ Zuzana (Trnava, S = Sjuzn Takáč)
  03. BOHUMELOVÁ Barbora (A team, Nové Zámky, M = BARBORA)
  09. MILECOVÁ Lenka (UNIZA Žilina, L = Milecová)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (2) :
  01. ANTOŠKOVÁ Katka (EFFORT Club ZVOLEN, 27 Dec 2015 16:41:15, M = KATKA)
  02. REICHELOVÁ Andrea (Poprad, 27 Dec 2015 21:45:41, M = AĎA)
  02. REICHELOVÁ Andrea  odhlásená 31.12.

  MLÁDEŽNÍCKE  kategórie  :

 • U21  chlapci  (4) :
  01. HEGEDŰS Adam ml. (Nové Zámky, M = ADAM, 2000)
  01. HEGEDŰS Adam ml.  odhlásený 31.12.
  02. KAKULA Adam (Tovarníky, XL = KAKULA, 1998)
  03. KYČERKA Adrián (Topoľčany, L = KIČI, 1999)
  04. NOVOTNÝ Juraj (Krušovce, L = NOVOTNY, 1999)

 • U21  dievčatá  (0) :
  01. . .......... ...... (..........)

  VETERÁNSKE  kategórie  :

 • U50+  muži  (3) :
  01. MIKLOŠ Ľudovít (Partizánske, XL = Ľudovít MIKLOŠ, 1958)
  02. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo, 1964)
  03. AMBROZ Martin (Zvolen, XL = Martin Ambroz, 1964)

 • U50+  ženy  (..) :
  01. .......... ...... (..........)
  02. .......... ...... (..........)
  03. .......... ...... (..........)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  8  OSôB   K   10.10. 2015
(11. 10.  2015  =  novozám. olymp. RACKETLON)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = streda 7. 10. 2015 o 12:00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = piatok 9. 10. 2015 o 22:00

D O H L A S O V A N I E    bolo možné  cez web-formulár :
(alebo e-mail RACKETLON@RACKETLON.info)
od piatku 9.10.(od 22:00)  do soboty 10.10.(do 22:00)
a keďže neprišlo  k naplneniu  maximálneho počtu (16 MUŽOV a 8 ŽIEN)
je možné  sa dohlásiť  do maximálneho počtu (16 MUŽOV a 8 ŽIEN)
aj priamo pri prezentácii


Štartovať môže maximálne 16 mužov a 8 žien v hlavnej súťaži,
pri vyššom počte prihlásených do piatku 9.10.(do 22:00) by sa hrala kvalifikácia


 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (5) :
  04. KAKULA Adam (Tovarníky)
  05. MAGUŠÍN Richard (Nitra)
  06. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky)
  13. BORGULA Juraj (A team, Nové Zámky)
  19. KLEMAN Miroslav (Nové Zámky)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (3) :
  01. LEVRINC Štefan (ŠK POOLO Nová Baňa, 07 Oct 2015 17:27:15)
  02. BERECZ Levente (Štúrovo, 09 Oct 2015 03:23:34)
  03. SZILÁGYI Regő (Štúrovo, 09 Oct 2015 03:24:16)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (..) :
  00. .................... (klub, mesto)
  00. .................... (klub, mesto)
  00. .................... (klub, mesto)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (..) :
  01. .................... (klub, mesto, 07 Oct 2015 00:00:00)
  02. .................... (klub, mesto, 07 Oct 2015 00:00:00)
  03. .................... (klub, mesto, 07 Oct 2015 00:00:00)


ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (7 párov)  :
(NEDEĽA  16. AUGUST  2015 =  ESG cup)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = piatok 31. 7. 2015
KONIEC  PRIHLASOVANIA = piatok 14. 8. 2015 o 22.00
štartovať môže akýkoľvek počet  AKÝCHKOĽVEK  párov,
ktoré sa načas prihlásia


PREZENTÁCIA  na súťaž  končí  v nedeľu  16. augusta  o 9.45,
dovtedy sa môžete formou priameho kontaktu (osobne, telefonicky) ešte dohlásiť,
ALE usporiadateľ si vyhradzuje právo takto oneskorenú prihlášku odmietnuť

  PRIHLÁSENÉ  páry  :

 • AKÁKOĽVEK štvorhra  (mužská, ženská, alebo zmiešaná)  (7) :
  01. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Henrieta + SYČ-KRIVÁŇ Ľubomír
        (Banská Bystrica, 08 Aug 2015)
  02. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Barbora + KOCZKÁŠ Branislav
        (Banská Bystrica, 08 Aug 2015)
  03. TAKÁČOVÁ Zuzana + MAGUŠÍN Richard
        (Trnava + Nitra, 09 Aug 2015 21:28:35)
  04. AMBRÓZ Martin + OSTRIHOŇ Andrej
        (Zvolen, 10 Aug 2015 21:07:32)
  05. BORGULA Juraj + ŠIMO-SVRČEK Rafael
        (A team, N.Zámky, 11 Aug 2015)
  06. GALAJDA Jozef + TAKÁČ Pavol
        (BFA Poprad, 14 Aug 2015 14:55:53)
  07. MILEC Ondrej + NOVÁK Igor
        (Žilina, 14 Aug 2015)
  08.
  09.

  PRIHLÁSENÍ  -  HĽADAJÚCI  partnera  :

 • M U Ž I  (0) :
  01.
  02.
  03.

 • Ž E N Y  (0) :
  01. TAKÁČOVÁ Zuzana (Trnava, 01 Aug 2015 20:26:35)
        kontakt = zuzike.takacova@gmail.com
        ALE už od 9. augusta spárovaná
  02.
  03.


ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (30 osôb)  :
(NEDEĽA  28. DECEMBER  2014 =  M-SR)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = pondelok 15. 12. 2014 o 12:00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = pondelok 22. 12. 2014 o 12:00
štartovať môže 16 mužov a 8 žien  v hlavnej súťaži,
preto sa bude hrať kvalifikácia medzi mužmi o postup do hlavnej kategórii,
o 1 postupové miesto do hlavnej súťaže budú v kvalifikácii hrať :
MIKLOŠ Jozef a ČATLOŠ Jozef, zo súťaže sa totižto 26.12. o 23:42 odhlásili
LIPTÁK Michal a DANTSITS Oto, čím MILEC Ondrej a RIDRICH Rene
hrajú priamo hlavnú súťaž
ZAČIATOK  KVALIFIKÁCIE = nedeľa 28. 12. 2014 o 10:00
(pôvodne, 22.12., avizovaný začiatok o 8:30 a 9:15 sa teda posunul)

ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v pondelok 22. decembra 2014 o 23:00


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v utorok 23. decembra 2014 o 01:10


ČASOVÝ ROZPIS
upresnený v sobotu 27. decembra 2014 o 11:30


Začiatok HLAVNEJ súťaže mužov je o 10:00  a  žien o 11:30
Keďže je menší počet prihlásených ako 8 v ženách,
môže sa ešte akákokoľvek žena dohlásiť e-mailom do počtu 8 do 27.12. do 22.00,
(teda v čase od 22.12. od 12:00 do 27.12. do 22:00),
alebo môže akákoľvek žena len tak prísť (na slepo) bez prihlásenia - dohlásenia sa
Ďalší dohlásení a neprihlásení nad tento počet sú náhradníkmi neodprezentovaných
(teda štart v súťaži už nemajú zaručený - budú čakateľmi na výsledok prezentácie)
Pri dohlasovaných al.neprihlásených osobách sa pre ich poradie berie do úvahy
výhradne PRESNÝ čas dohlásenia sa al.prezentácie u neprihlásených

V kateg. U21 chlapci, U21 dievčatá a U50+ sa museli prihlásiť aspoň 3 osoby
(do 22.12. do 12:00 sa tak udialo len v kateg. U21 chlapci - tí hrajú,
ALE kategória U21 dievčatá a U50+ sa pre malý počet prihlásených ruší)

  HLAVNÁ  kategória  :

 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (9) :
  01. ŠEREDA Peter (---, L = PEPO)
  02. GALAJDA Jozef (BFA Poprad, L = DODO)
  03. TAKÁČ Pavol (BFA Poprad, XL = Palo)
  07. KAKULA Adam (Tovarníky, L = - - -)
  08. GOMOLA Miroslav (AC UNIZA Žilina, XL = GOMOLA MIROSLAV)
  09. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo)
  11. MAGUŠÍN Richard (Nitra, XL = Richard Magušín)
  14. BORGULA Juraj (A team, Nové Zámky, M = - - -)
  16. LIPTÁK Michal (ProSET Bratislava, XL = LIPTÁK)
  16. LIPTÁK Michal   ODHLÁSENÝ 26 Dec 2014 23:42:07
  23. SLOVÁČIK Andrej (Krupina, L = - - -)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (8) :
  01. SÝKORA Viliam (Žilina, 15 Dec 2014 12:03:10, M = VILI)
  02. PORUBČAN Miroslav (Dolná Dubová, 15 Dec 2014 13:12:37, L = PORUBČAN)
  03. HLAVAČKA Milan (Šurany, 18 Dec 2014 10:58:43, M = - - -)
  04. KLEMAN Miroslav (Nové Zámky, 19 Dec 2014 07:49:15, L = Miro 27)
  05. DANTSITS Oto (ProSET Bratislava, 19 Dec 2014 22:05:21, L = OTO)
  05. DANTSITS Oto   ODHLÁSENÝ 26 Dec 2014 23:42:07
  06. MILEC Ondrej (AC UNIZA Žilina, 20 Dec 2014 09:57:58, XL = MILEC)
  07. RIDRICH Rene (D Nitra, 21 Dec 2014 16:31:32, L = Rene Ridrich)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  08. MIKLOŠ Jozef (ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, 21 Dec 2014 21:23:28, L = miki)
  09. ČATLOŠ Jozef (ProSET Bratislava, 22 Dec 2014 11:29:15, L = Čonty)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (3) :
  03. HOLDERIKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebecca)
  06. BOHUMELOVA Barbora (A team, Nové Zámky, M = BARBORA)
  09. TAKÁČOVÁ Zuzana (KST Viktória Trnava, S = Takáč)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (1) :
  01. MILECOVÁ Lenka (AC UNIZA Žilina, 20 Dec 2014 09:57:58, S=MILECOVÁ)

  MLÁDEŽNÍCKE  kategórie  :

 • U21  chlapci  (4) :
  01. HEGEDŰS Adam (Nové Zámky, 22 Dec 2014 09:48:14, M = ADAM, 2000)
  02. KAKULA Adam (Tovarníky, 22 Dec 2014 10:12:03, L = - - -, 1998)
  03. KYČERKA Adrián (Topoľčany, 22 Dec 2014 10:12:03, M = KYČI, 1999)
  04. NOVOTNÝ Juraj (Krušovce, 22 Dec 2014 10:12:03, M = RAPINO, 1999)

 • U21  dievčatá  (2) :
  01. HOLDERIKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebecca, 1994)
  02. MILECOVÁ Lenka (AC UNIZA Žilina, S=MILECOVÁ, 1997)
  03. .......... ...... (..........)

  VETERÁNSKA  kategória  :

 • U50+  muži  (1) :
  01. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo, 1964)
  02. .......... ...... (..........)
  03. .......... ...... (..........)

 • U50+  ženy  (..) :
  01. .......... ...... (..........)
  02. .......... ...... (..........)
  03. .......... ...... (..........)


ZOZNAM  PRIHLÁSENÝCH  7  OSôB  NA  "12.10. 2014"
k  10.10. 2014  -  zostáva  ešte  1 deň  na  prihlasovanie
(12. 10.  2014  =  novozám. olymp. RACKETLON)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = pondelok 6. 10. 2014 o 12.00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = piatok 10. 10. 2014 o 22.00

DOHLASOVANIE :   od piatku 10.10.(od 22:00)  do soboty 11.10.(do 22:00)
pri nenaplnení maximálneho počtu (16 MUŽOV a 8 ŽIEN)
bude možné sa dohlásiť do tohto počtu aj priamo pri prezentácii


štartovať môže maximálne 16 mužov a 8 žien


 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (4) :
  07. KAKULA Adam (Tovarníky)
  09. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky)
  19. SLOBODNÍK Jozef (DOLNÝ OHAJ)
  21. BORGULA Juraj (A team, Nové Zámky)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (1) :
  01. SZIKHART Ľudovít (Dunajská Streda, 10 Oct 2014 21:00:04)
  02. .................... (klub, mesto, 10 Oct 2014 00:00:00)
  03. .................... (klub, mesto, 10 Oct 2014 00:00:00)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (2) :
  05. BÚDOVÁ Nikoleta (TTC Interspead Nové Zámky)
  07. BOHUMELOVÁ Barbora (A team, Nové Zámky)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (..) :
  01. .................... (klub, mesto, 10 Oct 2014 00:00:00)
  02. .................... (klub, mesto, 10 Oct 2014 00:00:00)
  03. .................... (klub, mesto, 10 Oct 2014 00:00:00)


ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (27 osôb)  :
(NEDEĽA  29. DECEMBER  2013 =  M-SR)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = piatok 20. 12. 2013 o 12.00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = piatok 27. 12. 2013 o 12.00
štartovať môže 16 mužov a 8 žien  v hlavnej súťaži,
preto ju všetci doleuvedení prihlásení hrajú, kvalifikácia sa hrať nebude


Začiatok HLAVNEJ súťaže mužov je o 10.00  a  žien o 11.30
Vzhľadom na menšie počty prihlásených ako 16 v mužoch a 8 v ženách,
sa môže ešte ktokoľvek dohlásiť do týchto počtov 16 a 8 do 28.12. do 22.00,
alebo môže ktokoľvek len tak prísť (na slepo) bez prihlásenia - dohlásenia sa
U mužov sa môže dohlásiť už len 1 osoba, u žien 5 osôb a v U21 chlapci 1 osoba
Ďalší dohlásení a neprihlásení nad tento počet sú náhradníkmi neodprezentovaných
Pri dohlasovaných al.neprihlásených osobách sa pre ich poradie berie do úvahy
výhradne PRESNÝ čas dohlásenia sa al.prezentácie u neprihlásených

V kateg. U21 chlapci, U21 dievčatá a U50+ sa musia prihlásiť aspoň 3 osoby
PRESNÝ začiatok  U21 chlapci je o 8.30 (hrať preto môže max.8 chlapcov)
U21 dievčatá  a  U50+  sa ruší   pre malý počet prihlásených

  HLAVNÁ  kategória  :

 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (10) :
  01. GALAJDA Jozef (BFA Poprad, XL = JOSÉ)
  02. TAKÁČ Pavol (BFA Poprad, XL = Palo)
  03. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo)
  04. GOMOLA Miroslav (AC UNIZA Žilina, XL = GOMOLA MIROSLAV)
  05. KAKULA Adam (Tovarníky, L = KAKULA)
  08. ŠEREDA Peter (---, M-d = Nati)
  09. JEŽO Filip (Nová Dubnica, M = ---)
  11. MAGUŠÍN Richard (Nitra, XL = Richard Magušín)
  13. MIKŠA Dávid (Kežmarok, M = Dávid Mikša)
  19. MIKLOŠ Ludovít (Partizánske, L = ---)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (5) :
  01. JEŽO Martin (Nová Dubnica, 20 Dec 2013 22:54:30, L = JEŽKO)
  02. SLOVÁČIK Andrej (Krupina, 23 Dec 2013 15:34:35, XL = sláčik)
  03. LIPTÁK Michal (---, 24 Dec 2013 19:19:03, XL = Pizarro)
  04. KVETÁK Rastislav (Bratislava, 28 Dec 2013 13:06:21, M = Rosťa)
  JE SÍCE 11. v SLOV.REBRÍČKU, ALE prihlásil sa po čas.limite na zvýhodnené prihlasovanie...
  05. BORGULA Juraj (A team, Nové Zámky, 28 Dec 2013 19:07:07, L = BORGULA)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (2) :
  05. HOLDERIKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebi)
  06. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Barbora (Banská Bystrica, L = Barborka)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (1) :
  01. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Lucia (Banská Bystrica, 25 Dec 2013 19:43:47, M = Lucka)

  MLÁDEŽNÍCKE  kategórie  :

 • U21  chlapci  (7) :
  01. JEŽO Martin (Nová Dubnica, L = JEŽKO, 1994)
  02. AGH Bálint (A team, Nové Zámky, M = batoO, 1994)
  03. SLOVÁČIK Andrej (Krupina, XL = sláčik, 1992)
  03. SLOVÁČIK Andrej   ODHLÁSENÝ 26 Dec 2013 15:44:37
  04. KAKULA Adam (Tovarníky, L = KAKULA, 1998)
  05. SIPKA Stanislav (BFA Poprad, M = Š tando, 1997)
  06. GEŠNÁBEL Martin (Topoľčany, L = GEŠNÁBEL, 1998)
  07. KYČERKA Adrián (Topoľčany, L = KYCERKA, 1999)
  08. NOVOTNÝ Juraj (Krušovce, 27 Dec 2013 16:11:08, L = NOVOTNÝ, 1999)

 • U21  dievčatá  (1) :
  01. HOLDERIKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebi, 1994)

  VETERÁNSKA  kategória  :

 • U50+  muži  (1) :
  01. MIKLOŠ Ludovít (Partizánske, L = ---, 1958)

 • U50+  ženy  (..) :
  01. PRIEZVISKO Krstné meno (Klub, Mesto, veľkosť trička = meno na tričku, rok narod.)


ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (29 osôb)  :
(PIATOK  7. DECEMBER  2012 =  M-SR)

ZAČIATOK  PRIHLASOVANIA = pondelok 26. 11. 2012 o 6.00
KONIEC  zvýhodneného  PRIHLASOVANIA = nedeľa 2. 12. 2012 o 24.00
štartovať môže 16 mužov a 8 žien  v hlavnej súťaži,
preto prípadným ďalším prihláseným hrozila kvalifikácia pred hl. súťažou,
teraz sa už kvalifikácia nemôže hrať, dohlásení dopĺňajú stanovený počet
a po jeho doplnení sú ďalší dohlásení náhradníkmi neodprezentovaných


Všetci doleuvedení prihlásení 15-ti muži a 4 ženy hrajú v HLAVNEJ kategórii.
Muži začínajú o 10.00  a  ženy o 11.30.   Dohlásiť sa môžu ešte 4 ženy.
V mužoch sa môže dohlásiť už len 1.   Ďalší dohlásení už nehrajú kvalifikáciu,
ale sú iba náhradníkmi neodprezentovaných v poradí dohlásenia sa...
V kat. U21 chlapci sa už nemôže nikto dohlásiť, U21 dievčatá a U50+ muži 1 osoba.
U21 chlapci  začínaju o 8.30,  U21 dievčatá o 9.15  a  U50+ muži o 8.30.

  HLAVNÁ  kategória  :

 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (6) :
  02. GALAJDA Jozef (BFA Poprad, L = JOEY)
  05. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, XL = rašo)
  07. TAKÁČ Pavol (BFA Poprad, L= Palo)
  08. GOMOLA Miroslav (AC UNIZA Žilina, XL = GOMOLA MIROSLAV)
  18. POPELLÁR Jozef (Levice, L = ---)
  20. KAKULA Adam (Tovarníky, L = KAKULA)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (9) :
  01. GALLO Peter (Dolný Kubín, 26.11.2012 08:26, L = Gallo)
  02. JONÁK Juraj (Dolný Kubín, 26.11.2012 08:28, XL = Jonák)
  03. ŠEREDA Peter (Bratislava, 26.11.2012 21:07, L = Pepo)
  04. JEŽO Filip (Nová Dubnica, 26.11.2012 21:35, M = Ježo)
  05. ONDOŠ Peter (Svidník, 27.11.2012 07:11, XL = ONDOS)
  06. KVETÁK Rastislav (Bratislava, 27.11.2012 15:57, L = Rosťa)
  07. BARČIAK Ladislav (Nové Zámky, 27.11.2012 17:49, XXL = LACO)
  08. MIKŠA Dávid (Kežmarok, 30.11. 08:29, XL = Dejvo)
  09. SLOBODNÍK Jozef (Dolný Ohaj, 06.12.2012 08:58, XL = ---)
        ***  DOHLÁSIL  SA  6. 12.

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (2) :
  05. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky, M = Erika Kelleová)
  07. CHOVANCOVÁ Andrea (TK Banská Bystrica, L = Aďa)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (2) :
  01. SYČ-KRIVÁŇOVÁ Barbora (B.Bystrica, 26.11.2012 21:15, M = Barborka)
  02. HADNAĎOVÁ Dominika (Nové Zámky, 04.12.2012 16:21, M = Dominika HADNAĎOVÁ)

  MLÁDEŽNÍCKE  kategórie  :

 • U21  chlapci  (3) :
  01. KAKULA Adam (Tovarníky, L = KAKULA, 1998)
  02. MALÝ FIlip (A team, Nové Zámky, XL = Filip Malý, 1993)
  03. GEŠNÁBEL Martin (Topoľčany, L = GESNABEL, 1998)
  04. NOVOTNÝ Juraj (Topoľčany, S = Novotny, 1999)

 • U21  dievčatá  (3) :
  01. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky, M = Erika Kelleová, 1994)
  02. HOLDERÍKOVÁ Rebecca (ŠKBe Koliba Bratislava, S = Rebecca, 1994)
        ***  ODHLÁSILA  SA  3. 12.
  03. CHOVANCOVÁ Andrea (TK Banská Bystrica, L = Aďa, 1992)
  04. HADNAĎOVÁ Dominika (Nové Zámky, M = Dominika HADNAĎOVÁ, 1995)

  VETERÁNSKA  kategória  :

 • U50+  muži  (3) :
  01. POPELLÁR Jozef (Levice, L = ---, 1961)
  02. KRAKOVSKÝ Pavel (HK Filozof, Bratislava, XL = Palo, 1962)
  03. ANTALÍK Jozef (A team, Nové Zámky, XL = Antalík, 1957)

 • U50+  ženy  (..) :
  01. .......... ...... (..........)
  02. .......... ...... (..........)
  03. .......... ...... (..........)


  ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (11 osôb)  :
  (2. 9.  2012  =  novozám. olymp. RACKETLON)


 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (7) :
  02. GALAJDA Jozef (BFA Poprad)
  03. WEISS Peter (Bratislava)
  05. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky)
  07. TAKÁČ Pavol (Poprad)
  12. MAGUŠÍN Richard (Nitra)
  21. SLOVÁK Tomáš (TTC Interspead Nové Zámky)
  30. MALY FIlip (Nové Zámky)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (0) :
  01. ..........
  02. ..........

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (4) :
  03. BÚDOVÁ Nikoleta (TTC Interspead Nové Zámky)
  05. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky)
  06. HOLDERÍKOVÁ Rebecca (A team, Komárno)
  07. CHOVANCOVÁ Andrea (TK Banská Bystrica)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (0) :
  01. ..........
  02. ..........


  ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (14 osôb)  :
  (1. JÚL  2012  =  novozám. olymp. RACKETLON)


 • M U Ž I  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (8) :
  02. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky)
  06. OLLÁRY Róbert (PK Komárno)
  07. WEISS Peter (Bratislava)
  08. SLOVÁK Tomáš (TTC Interspead Nové Zámky)
  15. POPELLÁR Jozef (Levice)
  39. MAGUŠÍN Richard (Nitra)
  42. AGH Bálint (A team, Nové Zámky)
  52. HORNÍK Marek (Kyklop BC Martin)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (2) :
  01. MALÝ Filip (A team, Nové Zámky, 26.06.2012 01:56)
  02. KÁRÁS Andrej (TTC Interspead Nové Zámky, 28.06.2012 22:51)

 • Ž E N Y  s prednostným právom (podľa slov.rebr.) prihlásenia sa  (2) :
  02. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky)
  07. BÚDOVÁ Nikoleta (TTC Interspead Nové Zámky)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (2) :
  01. MAKAIOVÁ Timea (A team, Nové Zámky, 25.06.2012 22:06)
  02. CHOVANCOVÁ Andrea (TK Banská Bystrica, 27.06.2012 19:28)


  ZOZNAM   PRIHLÁSENÝCH  (46 osôb)  :
  (4. DECEMBER  2011  =  M-SR)


  HLAVNÁ  kategória  :

 • M U Ž I  s prednostným právom prihlásenia sa  (16) :
  01. ŠIMO-SVRČEK Rafael (A team, Nové Zámky, L = rašo)
  04. OLLÁRY Robert (PK Komárno/Šahy, XL = bez mena)
  05. KRAVEC Marcel (Prešov, XL = MARCEL KRAVEC)
  06. SLOVÁK Tomáš (TTC Interspead Nové Zámky, L = Tomáš)
  09. HARMANIAK Miloš (Zvolen, L = bez mena)
  12. POPELLÁR Jozef (Levice, XL = Popellár)
  15. AMBROZ Martin (Zvolen, XL = Martin Ambroz ZVOLEN)
  16. BARICS Tamás (A team, Nové Zámky, XL = Tamás)
  22. GRAJCIAR Jaroslav (Zvolen, XL = NEKY JeGe)
  24. MIKLOŠ Ľudovít (Partizánske, XL = Ľudovít MIKLOŠ)
  41. PREKOP Roman (Trenčín, L = bez mena)
  44. PAVLÍK Andrej (Zvolen, L = Pavlíňo)
  44. RADOŠOVSKÝ Marek (Nitra, November 23, 2011 20:57)
  53. RÖTLING Mário (Bratislava, XL = Rötling)
  54. MAGUŠÍN Richard (Nitra, XL = Richard Magušín)
  54. VALKO Kamil (---, M = kamil)
 • M U Ž I  ostatní - v poradí prihlásenia sa  (14) :
  01. GOMOLA Miroslav (AC UNIZA Žilina, XL = GOMOLA MIROSLAV)
       (Október 31, 2011 13:58)
  02. KOHÁRI Tomáš (ATT Fortuna, Bratislava, Bratislava, XL = Tomáš)
       (Október 31, 2011 16:10)
  03. BAČINSKÝ Michal (Žilina, M = Baky)
       (November 2, 2011 21:59)
  04. BAČINSKÝ Vladimír (Žilina, XL = Bakyno)
       (November 2, 2011 22:17)
  05. BARČIAK Laco (Nové Zámky, XXL = LACO)
       (November 3, 2011 10:13)
  06. BRESTOVSKÝ Juraj (ŠK BENNI Nitra, XL = Brestovský)
       (November 3, 2011 13:21)
  07. KANÁS Kamil (ŠK BENNI Nitra, XL = Kanás)
       (November 3, 2011 13:26)
  08. GRIGEL Roman (ŠK ŠOG Nitra, L = Roman)
       (November 20, 2011 13:43)
  09. JURÍK Marián (ŠK ŠOG Nitra, XXL = Majo)
       (November 20, 2011 13:44)
  10. WEISS Peter (Bratislava, M = weissko)
       (November 20, 2011 14:18)
  11. GALADA Jozef (BFA Poprad, L = joseph)
       (November 20, 2011 14:21)
  12. TAKÁČ Pavol (Poprad, L = Palo)
       (November 20, 2011 20:48)
  13. ĎURICA Pavel (A team, Nové Zámky, XL = P.ĎURICA)
       (November 20, 2011 22:44)
  14. KAKULA Adam (Tovarníky, M = Adam KAKULA)
       (November 23, 2011 09:54)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  VŠETCI  HOREUVEDENÍ  HRAJÚ  PRIAMO  HLAVNÚ SÚŤAŽ,
  ak sa prihlásia ešte 2, hrajú tiež priamo hlavnú súťaž (32 hráčov),
  ale ak sa prihlásia 3 a viacerí, tak hrajú kvalifikáciu o tie 2 miesta

 • Ž E N Y  s prednostným právom prihlásenia sa  (4) :
  01. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky, M = Erika Kelleová)
  04. BOHUMELOVÁ Barbora (A team, Nové Zámky, M = BARBORA)
  05. BÚDOVÁ Nikoleta (TTC Interspead Nové Zámky, November 22, 2011 14:01)
  09. HOLDERÍKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebecca)
 • Ž E N Y  ostatné - v poradí prihlásenia sa  (3) :
  01. TAKÁČOVÁ Zuzana (ŠK ŠOG Nitra, S = Cucu)
       (November 20, 2011 13:46)
  02. MARKOVÁ Jana (ŠKBe Koliba, Bratislava)
       (November 22, 2011 13:03)
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  VŠETKY  HOREUVEDENÉ  HRAJÚ  PRIAMO  HLAVNÚ SÚŤAŽ,
  ak sa prihlásia ešte 2, hrajú tiež priamo hlavnú súťaž (8 hráčok),
  ale ak sa prihlásia 3 a viaceré, tak hrajú kvalifikáciu o tie 2 miesta
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  03. BABÁLOVÁ Katarína (BK MI Trenčín)
       (November 26, 2011 17:41)

  MLÁDEŽNÍCKE  kategórie  :

 • U21  chlapci  (3) :
  01. AGH Bálint (A team, Nové Zámky, M = Baty, 1994)
  02. MALÝ Filip (A team, Nové Zámky, XL = (: Filip M. :), 1993)
  03. KAKULA Adam (Tovarníky, M = Adam KAKULA, 1998)

 • U21  dievčatá  (4) :
  01. KELLEOVÁ Erika (TTC Interspead Nové Zámky, M = Erika Kelleová, 1994)
  02. BÚDOVÁ Nikoleta (TTC Interspead NZA, November 22, 2011 14:01, 1990)
  03. HOLDERÍKOVÁ Rebecca (A team, Nové Zámky, S = Rebecca, 1994)
  04. BOHUMELOVÁ Barbora (A team, Nové Zámky, M = BARBORA)

  VETERÁNSKA  kategória  :

 • U50+  muži  (3) :
  01. POPELLÁR Jozef (Levice, XL = Popellár, 1961)
  02. MIKLOŠ Ľudovít (Partizánske, XL = Ľudovít MIKLOŠ, 1958)
  03. ANTALÍK Jozef (A team, Nové Zámky,XL = Jozef, 1958)

 • U50+  ženy  (0) :STOLNÝ TENIS
BADMINTON
TENIS
olympijské raketové športy (www.olympic.org)
olympijské  raketové  športy
mesto NOVÉ ZÁMKY (www.novezamky.sk)
CASTRUM NOVUM (týždenník mesta Nové Zámyk)
TELEVÍZIA NOVÉ ZÁMKY (www.nztv.eu)
MY NOVINY: NITRIANSKE NOVINY (www.mynoviny.sk)
mesto NITRA (www.nitra.sk)
enis, badminton, st.tenis, kolky - šport.relax.komplex na Chrenovej v Nitre (Ďumbierska 2)
region PRESS (regionpress.sk)
CETV: Viac než regionálna televízia (www.cetv.sk)
materiály na tejto WEB stránke sú chránené autorským zákonom
©  RACKETLON.info  2011-2019
WEB prevádzka + WEB design: rašo (raso@NZA.sk)